Fakülte

Sosyal Sorumluluk ve Kültürel Etkinlikler Komisyonu

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Ceylan HAMAMCIOĞLU (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi İzzet KOÇAK (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Volkan KARACAOĞLAN (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Şükran ÖZTÜRK (Üye)

Arş. Gör. Ayça GÜNGÖR (Üye)

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin