Fakülte

İş Akış Şemaları

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Öğrenci İşleri

 1. Öğrenci İşleri İş Akış Şeması
 2. Öğrenci Yeni Kayıt İş Akış Şeması
 3. Öğrenci Belgesi, Transkript Verilmesi İş Akış Şeması
 4. Akademik Ders Seçme ve Kayıt Yenileme İş Akış Şeması
 5. Ders Programı İş Akış Şeması
 6. Sınav Programlarının Hazırlanması İş Akış Şeması
 7. Ders Muafiyeti İş Akış Şeması
 8. Mazeret Sınavları İş Akış Şeması
 9. Başarı Notları İlanı İş Akış Şeması
 10. Öğrenci Yatay Geçiş İş Akış Şeması
 11. Öğrenci Danışmanlık İş Akış Şeması
 12. Sınavlara İtiraz İş Akış Şeması
 13. Öğrenci Kayıt Dondurma İş Akış Şeması
 14. Öğrenci Disiplin Soruşturması İş Akış Şeması
 15. Öğrenci Burs İş Akış Şeması
 16. Öğrenci Toplulukları Kurulma İşlemleri İş Akış Şeması
 17. Öğrenci Temsilcisi Seçimi İş Akış Şeması
 18. Öğrenci Mezuniyet Projesi İş Akış Şeması (Hazırlanmaktadır)

Yönetim

 1. Yardımcı Doçent Atama Süreci İş Akış Şeması
 2. Yurtiçi ve Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Ödenmesi Süreci İş Akış Şeması
 3. Sürekli Görev Yolluğu Ödenme Süreci İş Akış Şeması
 4. Öğretim Görevlisi Atama Süreci İş Akış Şeması
 5. Malzeme Satınalma Süreci İş Akış Şeması
 6. Görevlendirme Süreci İş Akış Şeması
 7. Giden Evrak Süreci İş Akış Şeması
 8. Gelen Evrak Süreci İş Akış Şeması
 9. Bölüm Başkanı Atanması Süreci İş Akış Şeması
 10. Anabilim Dalı Başkanı Atanması Süreci İş Akış Şeması

Mali İşler

 1. İdari Mali İşler/Mutemet/Ayniyat İş Akış Şeması
 2. Yıl Sonu Terkin ve Mal Sayımı İş Akış Şeması
 3. Taşınır Kayıt ve Kontrol Hizmetleri Talep Karşılama İş Akış Şeması

Personel İşleri

 1. Yıllık İzin Alma İş Akış Şeması
 2. İşe Başlamada ve Ayrılışta Yapılacak Gerekli İşlemler İş Akış Şeması
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin