Fakülte Kurulu Kararları

Küçült Yazı Tipi Büyüt


Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Eczacılık Fakültesi lisans programında 2021-2022 eğitim-öğretim yılında eğitim öğretim faaliyetlerinin COVID-19 küresel salgının seyri ve fiziki imkanlar dikkate alınarak sağlıklı ve güvenli bir şekilde yürütülebilmesi için aşağıdaki genel kuralların uygulanmasına karar verilmiştir;

1. YKS tercih işlemlerinin, 20 Ağustos 2021 tarihine, buna bağlı olarak YKS kayıt tarihlerinin de 06-10 Eylül 2021 tarihleri arasına uzatılması nedeniyle 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takviminin Üniversitemiz Senatosunda belirlenen şekliye kabulüne,

2. Ortak zorunlu (AİT, TUR, YDL), alandışı serbest seçmeli (900 kodlu dersler) ve sosyal seçmeli derslerinin (SSP900-GNC900-KRY900) ve sınavlarının çevrimiçi yapılmasına,

3. Teorik Derslerin öğrenci sayısı, fiziki koşullar ve pandemi şartları dikkate alınarak belirtildiği şekilde bir kısmının çevrim içi bir kısmının seyretilmiş olarak yüz yüze yapılmasına,

4. Uygulamaları derslerin; öğrenci sayısı, fiziki şartlar, laboratuvar imkanları ve pandemi seyri dikkate alınarak uygulamalı derslerin teorik kısımlarının çevrim içi ve uygulamalarının seyreltilerek yüz yüze yapılabilmesine,

5. Yüz yüze yapılacak uygulamalı eğitimlerin programların koşulları, niteliği, eğitim ortamı, öğretim elemanı ve öğrenci sayısı, ve salgının seyri dikkate alınarak seyreltilmiş olarak yapılmasına,

6. Seyreltilmiş şekilde verilecek olan teorik ve uygulamalı derslerde, ders süresinin her bir ders saati için 40 dakikadan az olmamasına, derslerin birleştirilerek yapılmamasına, her ders saati sonunda ara verilmesine,

7. Ders materyallerinin dersi veren öğretim elemanı tarafından UZEM sistemi üzerine yüklenmesine,

8. Teorik ve uygulamalı derslerin ara sınav, genel sınav ve bütünleme sınavlarının yüz yüze yapılmasına,

9. Tez Çalışması, uzmanlık alanı, bitirme ödevi, staj, araştırma projesi, yıl içi uygulaması vb. derslerin öğrenci sayısına bağlı olarak yüz yüze yapılmasına,

10. Fakültemizde hangi dersin ne şekilde verileceğinin (yüz yüze, çevrimiçi) bölüm ve programların web sitelerinden ilan edilmesine,

11. Öğrencilerimizin, akademik ve idari personelimizin, yüz yüze eğitim sürecini sağlıklı ve güvenli bir şekilde sürdürebilmesi için aşılamanın teşvik edilmesi için gerekli tedbirlerin alınmasına,

12. Fakültemizin tüm alanlarında maske, mesafe ve hijyen koşullarına uyulmasına, derslik ve laboratuvarların havalandırılmasına hassasiyet gösterilmesine diğer gerekli tedbirlerin alınmasına,

13. Fakültemizde yüz yüze yapılacak derslerde HES kodu kontrolü yapılmasına,

14. 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı 1.,2.,3.,4.,5. Sınıf haftalık ders programının duyurulardaki şekli ile kabülüne,

15. Ara sınavların 08 Kasım 03 Aralık 2021 tarihleri arasında, Mazeret sınavlarının 06-10 Aralık 2021 tarihleri arasında yapılmasına,

16. Fakültemizde 2021-2022 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında yapılacak olan ara, genel, mazeret sınavlarının tamamının yüz yüze yapılmasına ancak Covid-19 salgının seyrine göre sınav güvenliği önlemleri alınarak uzaktan yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin