Staj Raporlarının Hazırlanmasında Uyulması Gereken Kurallar

Küçült Yazı Tipi Büyüt
  • Staj raporunun içeriğinde bulunması gereken hususlar, verilen numaralandırmaya uygun olarak, kolay anlaşılır bir Türkçe ile yazım kurallarına uygun olarak ve bilimsel bir dille, kısa ve öz cümleler kullanılarak anlatılmalıdır.
  • Staj raporlarında çoklu benzerlik saptanması halinde ilgili öğrencilerin staj raporları değerlendirme dışı bırakılacaktır.
  • Rapor, Times New Roman yazı tipi, 12 punto büyüklük ve 1,5 satır aralığı, iki yana hizalı olarak, Word programı ile elektronik ortamda hazırlanmalıdır.
  • Kenar boşlukları: üst:2 cm, alt: 2 cm, sol: 3 cm, sağ: 2 cm olmalıdır.
  • Sayfa numaraları: sayfa üstünde ve sağda (üstbilgisi alanı içerisinde) olmalıdır.
  • Staj raporu beyaz A4 kağıdına yazdırılmalıdır.
  • Baskı kağıt israfını önlemek amacıyla arkalı önlü yapılır.
  • Noktalama ve imla için Türk Dil Kurumu İmla Kılavuzu ve Türkçe Sözlüğü’nden yararlanılabilir.
  • Hazırlanan staj raporunun her sayfası, staj yapılan eczanenin sorumlu eczacısı tarafından imzalanarak, kaşe ile onaylanmalı, Staj I raporları beyaz, Staj II raporları kırmızı bir dosya içerisinde, 2020-2021 akademik eğitim-öğretim yılının ilk haftası fakülte öğrenci işlerine imza karşılığı teslim edilmelidir.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin