Genel Sınav Kuralları

Küçült Yazı Tipi Büyüt

2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ DİJİTAL ORTAMLARDA YAPILACAK GENEL SINAVLARA İLİŞKİN KURALLAR

2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar dönemi genel sınavları 27 Mayıs-7 Haziran tarihleri arasında, bölüm/birim internet sayfasında ilan edilen gün, saat ve şekilde (çoktan seçmeli, açık uçlu, ödev, proje, performans vb.) uzaktan eğitim sistemi üzerinden dijital ortamda yapılacaktır. Sınavın şekli, tarihi ve saati uzaktan eğitim sistemi ders sayfasından da takip edilebilmektedir. Öğrencilerin bu tarihlerde sınava katılmaları kendi sorumlulukları altındadır.

Öğrenciler sınavlara https://ue.beun.edu.tr internet adresinden erişecekleri uzaktan eğitim sistemi üzerinden katılacaklardır. Sisteme her girişte ve sistem üzerinde yapılan her işlemde, kullanıcıların internet bağlantı adresleri kayıt altına alınmaktadır. Bir sınava aynı internet adresi üzerinden farklı kullanıcıların bağlandığı tespit edilmesi durumunda “Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği” gereği işlem yapılacaktır. Aşağıda belirtilen haller de anılan yönetmeliğe göre disiplin suçu niteliği taşımaktadır.

 • Sınavlarda kopyaya teşebbüs etmek,
 • Sınavlarda kopya çekmek veya çektirmek,
 • Sınavlarda tehditle kopya çekmek,
 • Kendi yerine başkasını sınava sokmak veya başkasının yerine sınava girmek,
 • Yükseköğretim kurumu bilişim sistemine zarar vermek,
 • Yükseköğretim kurumunun bilişim sistemine girerek kendisine veya başkasının yararına haksız bir çıkar sağlamak,
 • Yükseköğretim kurumundan aldığı kendine hak sağlayan bir belgeyi başkasına vererek kullandırmak veya başkasına ait bir belgeyi kullanmak,
 • Seminer, tez ve yayınlarında intihal yapmak.

Uzaktan eğitim sistemi üzerinden yapılan sınavlarda öğrencinin tabi olduğu Üniversitemize ait öğretim ve sınav yönetmeliğinde yer alan sınav ve değerlendirmeye ilişkin esaslar geçerlidir.

Final sınav haftasında (27 Mayıs-7 Haziran) öğrenme yönetim sistemi üzerinde bulunan ders materyalleri kaldırılacaktır. Bu nedenle, final haftası başlamadan derslere ilişkin hazırlık yapmak öğrencilerin sorumluluğundadır.

Açık uçlu ya da çoktan seçmeli çevrimiçi “Genel Sınavlar” için aşağıdaki kurallar geçerlidir;

 • Sadece sınav için belirlenmiş saat aralığında sınava giriş yapılacaktır. (Ortak zorunlu derslerin sınavlarına 27 Mayıs-7 Haziran tarihleri arasında istenilen saatte giriş yapılabilecektir)
 • Her öğrenci için ilgili ders için hazırlanan soru havuzundan rastgele seçilen sorular doğrultusunda tek bir sınav oluşturulur. Her öğrenci sınavı bir defa yanıtlama hakkına sahiptir. Birden fazla yanıtlama veya sınav tekrarı yapılmayacaktır.
 • Öğrenciler internet, elektrik kesintisi ve bağlantı sorunları gibi nedenlerle sınav bağlantısını yitirdiğinde, sınav süresi içerisinde en fazla 5 defa tekrar sınava bağlanma hakkına sahiptir. Sınav yeni bir sınav hakkı verilmeden, en son kaydedilen yerden devam edecektir.
 • Sınavı bitir seçeneği işaretlendiğinde sınav sonlanır. Tekrar sınava girilemez.
 • Her sınav için belirlenmiş sınav süresi içerisinde sınavını tamamlayan öğrenciler, sınav süresi tamamlanmadan "Sınavı Bitir" seçeneğini işaretleyerek sınavı sonlandırmaları gerekmektedir. Sınavın sonlandırılması öğrencilerin sorumluluğundadır.
 • Öğrencilerin sınav süresince başka kişilerle irtibat kurması, sınav sorularını veya sınav sorularına verdiği cevapları kaydetmesi, herhangi bir platformda paylaşması ve/veya iletmesi yasaktır. Bu kurala aykırı bir durum tespit edilmesi halinde öğrenci disiplin yönetmeliği gereği işlem yapılacaktır.


Ödev, proje ve benzeri uygulamalar şeklinde gerçekleştirilecek “Genel Sınavlar” için aşağıdaki kurallar geçerlidir;

 • Öğrencilerin hazırladıkları ödevler, ilgili dersin öğretim elemanı tarafından değerlendirilerek dönem sonu başarı puanlarının hesaplanmasında kullanılacaktır.
 • Ödevlerin uzaktan eğitim sistemine yüklenmesi için son teslim tarihi 07 Haziran 2020 Saat 04:00'dır. Bu sürede ödevini yükleyemeyenler 07 Haziran 2020 tarihinde eposta ile dersin öğretim elemanına ödevlerini ulaştırabilirler.
 • Ödevini elektronik ortamda hazırlayıp gönderemeyenler, kâğıt kalemle de hazırlayabilecekleri ödevleri posta/kargo yolu ile en geç 07 Haziran 2020 tarihinde öğretim elemanına ulaştırmak koşulu ile gönderebilecektir. Postada yaşanacak gecikmeleri dikkate alarak zamanlı bir şekilde gönderiyi yapmak öğrencilerin sorumluluğundadır.
 • Hazırlanan ödevlerde intihal tespit edilmesi durumunda öğrenci disiplin yönetmeliği gereği işlem yapılacaktır.
 • Ödev soruları veya ödev sorularına verilen cevapların paylaşılması veya sosyal medya hesapları gibi ortamlarda kullanılması yasaktır. Bu kurala aykırı bir durum tespit edilirse öğrenci disiplin yönetmeliği gereği işlem yapılacaktır.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin