2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Tek Ders Sınavı

Küçült Yazı Tipi Büyüt
ZBEÜ Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 28/4-d maddesi “Tek ders sınavı: Zorunlu stajını tamamlamamış olsa bile; mezuniyeti için devam koşulunu yerine getirmiş oldukları tek dersi kalan öğrenciler bu dersten, mezun olabilmek için ilgili programın tüm derslerinden başarılı olduğu veya başarılı sayıldığı halde genel akademik ortalaması 2.00’ın altında kalan ve bu nedenle mezun olamayan öğrenciler ise son dört yarıyıla ait diledikleri tek bir dersten tek ders sınavına girebilir. Tek ders sınavının başvuru ve sınav tarihi ilgili birimin yönetim kurulunca belirlenir. Bu durumdaki öğrenciler başvurularını belirlenen tarihte yapar ve ilgili yönetim kurulu kararıyla bu sınava girebilir. Her öğrenci tek ders sınav hakkından bir kez yararlanabilir. “

Hükmü uyarınca;

Tek Ders Sınavı 12 Temmuz 14 Temmuz 2021 tarihinde online yapılacaktır.

Başvurular Dilekçe ile 5 Temmuz 8 Temmuz 2021 tarihleri arası saat 16:00’ya kadar alınacaktır.

Dilekçenizi aşağıda belirtilen yollarla gönderebilirsiniz. (Dilekçe örneği)

Dekanlık Faks: 0 372 261 02 10 numarasına faks ile (Dekanlık Tel: 0 372 261 31 54) Mail Yolu ile: eczacılık@beun.edu.tr
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin