BÖLÜMLER

Farmasotik Toksikoloji Anabilim Dalı

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Toksikoloji ilaç dahil kimyasalların özel toksikolojik etkileri (karsinojenez, mutajenez, teratojenez), sıklıkla zehirlenmelere neden olan ilaç ve kimyasalların oluşturdukları toksik etkiler, mekanizmaları ve akut zehirlenmelerin genel tedavi prensipleri ve antidotlar konularında bilgili ve yetkin eczacılar yetiştirmektir. Bu amaçla mutajenite, karsinojenite, teratojenite, akut zehirlenmelerin genel tedavi prensipleri, sıklıkla karşılaşılan ilaç zehirlenmeleri, metaller, organik solventler, besin ve gıda katkı maddeleri, pestisitler, doğal toksinler ve evlerde kullanılan kimyasallar, ilaç suistimali ve havada oluşan toksinlerin toksisitesi çalışmaları toksikolojinin araştırma konusunu oluşturmaktadır.

Dr. Öğr. Üyesi Volkan KARACAOĞLAN
Ana Bilim Dalı : Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı
Çalışma Alanları : Farmasötik Toksikoloji, Advers İlaç Reaksiyonları, Zehirlenmeler, Farmakogenetik ve Adli Tıp
e - Posta : karacaoglan
Telefon : +90 (372) 261 34 17
Dr. Öğr. Üyesi Hatice GÜL ANLAR
Ana Bilim Dalı : Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı
Çalışma Alanları :
e - Posta :
Telefon : +90 (372) 261
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin