BÖLÜMLER

Farmasotik Kimya Anabilim Dalı

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Tedavi amaçlı kullanılan ilaçların çok büyük bir kısmı sentetik ya da yarısentetik moleküllerdir. Bir ilacın gösterdiği farmakolojik etki de bu ilacın kimyasal yapısının bir fonksiyonudur. Dolayısıyla Farmasötik Kimya, ilacın elde edilmesiyle başlayan, formülasyonu ve canlılara uygulanmasıyla devam eden ve organizmadan atılmasıyla son bulan süreçte, ilaç moleküllerinin kimyasal yöntemlerle elde edilmelerini, kalitatif ve kantitatif analizlerini, kimyasal özelliklerini, kimyasal yapıları ile farmakokinetik ve farmakodinamik özellikleri arasındaki yakın ilişkiyi inceleyen ve varılan sonuçlardan esinlenerek ve yararlanarak yeni ilaçların geliştirilmesini hedef olarak benimseyen bir bilim dalıdır.

Doç. Dr.
Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü
Farmasotik Kimya Anabilim Dalı
Araştırma Alanları: 

Arş.Gör. Betül KAYA (ÖYP)
Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü
Farmasotik Kimya Anabilim Dalı
Araştırma Alanları:

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin