BÖLÜMLER

Biyokimya Anabilim Dalı

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Biyokimya Anabilim Dalı BEU Eczacılık Fakültesinde 2014 yılında kurulmuştur. Kurulma amacı Eczacılık fakültesi Lisans öğrencilerine insana yönelik Temel Biyokimya alanında gerekli bilgileri vermek olmakla birlikte, halihazırda öğrenci alımı gerçekleşmediğinden eğitim faaliyetlerine başlamamıştır. Anabilim Dalında iki Yardımcı Doçent görev yapmaktadır. Diyabet ve kronik böbrek yetmezliği gibi çeşitli hastalıklarda oksidatif stres, adezyon molekülleri, sitokinler ve interlökinlerin araştırılması, protein kinaz enzimi ve bu enzimle ilişkili farklı sinyal yolakları başlıca ilgi alanlarımız olup, bu amaçla spektrofotometrik, elektroforetik ve diğer pek çok biyokimyasal yöntem kullanılarak Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı ile ortaklaşa projeler yürütülmektedir. Anabilim Dalımızın yapılandırılma süreci devam etmektedir.

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Ceylan HAMAMCIOĞLU
Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü
Biyokimya Anabilim Dalı (Anabilim Dalı Başkanı)
achamamcioglu

+90 (372) 261 34 14
Araştırma Alanları: Diyabet, Oksidatif stres, Antioksidanlar, Protein kinazlar, Hücre iskeleti proteinleri
Dr. Öğr. Üyesi Çınar SEVERCAN
Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü
Biyokimya Anabilim Dalı

Doktora: Gazi Üniversitesi, Tıbbi Biyokimya, (2016)

Çalışma Alanları: Malathionun, Oksidan ve Antioksidan Sistem, İnflamatuar Belirteçler, Metabolik Biyomoleküller, Akupunktur Tedavisi

Telefon: +90 (372) 261 34 12

E-posta: cinarsevercan

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin