BÖLÜMLER

Analitik Kimya Anabilim Dalı

Küçült Yazı Tipi Büyüt
  • Anabilim dalımızda ilaç ve metabolitlerinin ve diğer organik bileşiklerin nitel ve nicel analizleri için başlıca spektrofotometrik, elektrokimyasal ve kromatografik yöntemlerin geliştirilme çalışmaları yapılmaktadır. Yöntemlerin validasyonu hem deneysel hem de kemometrik olarak yapılmakta ve geliştirilen yöntemler ilaç, gıda, biyolojik ve çevre örnekleri ile doğal ürünlere uygulanmaktadır. Ayrıca bu yöntemlerin, ilaç etken maddeleri ve bu maddelerin mekanizma çalışmalarında uygulanması ve ticari preparatların rutin analizlerinde kullanılabilir hale getirilmesi hedeflenmektedir.
  • Anabilim dalımızda, analitik düşünme yeteneği kazanmış, ilaç ve metabolitlerinin analizleri ve doğal ürünlerin araştırılmaları alanında temel bilgilere sahip ve bu konularda yeni fikirler üretebilen, araştırma projeleri geliştirebilen ve endüstrinin sorunlarına çözüm üretebilen insan yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Prof. Dr. Mehmet AKYÜZ
Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü (Bölüm Başkanı)
Analitik Kimya Anabilim Dalı (Anabilim Dalı Başkanı)
m.akyuz

+90 (372) 261 36 62
Araştırma Alanları: Ayırma Teknikleri , Çevre Kimyası , Kromatografi , Biyoanalitik Yöntemler , Spektroskopik Yöntemler , Mikro ve Yarımikro Analiz Yöntemleri.

Dr. Öğr. Üyesi Berrin GÜRLER AKYÜZ
Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü
Analitik Kimya Anabilim Dalı
bgurler
+90 (372) 261 36 62
Araştırma Alanları: Elekroanalitik Yöntemler, Sensörler, Kompozitler, Polimer modifiye elektrotlar, Elektrokimyasal analizler, Gıda ve çevre örneklerinde ilaç kalıntı analizleri, Voltametri, Donnan Diyaliz.

Adres:
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
Eczacılık Fakültesi
Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü
Analitik Kimya Anabilim Dalı

Esenköy-Kozlu
67600 Zonguldak

Telefon : +90 (372) 261 36 62
Fax : +90 (372) 261 31 54 – 261 02 64

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin