Akademik Teşvik Ön İnceleme Heyeti

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Dr. Öğr. Üyesi İzzet KOÇAK (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Hatice Gül ANLAR (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Engin KAPLAN (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Şükran ÖZTÜRK (Üye)

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin