Hakkımızda

Misyon / Vizyon

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Evrensel bilim ve teknolojiyi esas alarak, toplum sağlığına katkıda bulunacak, ilaç araştırma ve geliştirme süreçlerinin her aşamasında etkin görev ve sorumluluklar üstlenebilecek nitelikte eczacılar yetiştirmek; gerçekleştirdiği bilimsel araştırmalarla bilime katkıda bulunmak ve ürettiği bilgiyi toplum yararına sunmak; sağlığa yönelik hizmetlerin yürütülmesinde görev almak misyonumuz.

Uluslararası düzeyde hizmet verebilecek donanıma sahip önder eczacılar yetiştiren, çağdaş eğitim ve araştırma stratejilerinin oluşturulması ve uygulamasında öncü, dünyada yetkinliği kabul edilen bir fakülte olmak vizyonumuzdur.

Temel Değerlerimiz
Bülent Ecevit Üniversitesi;

  • Mükemmelliği,
  • Evrenselliği,
  • Doğruluğu,
  • Güvenirliliği,
  • Paylaşımcılığı,
  • Hesap verebilirliği,
  • Katılımcılığı,
  • Şeffaflığı,
  • Sosyal sorumluluğu,
  • Bilimsel etiği,
  • Akademik düşünce ve ifade özgürlüğünü
   ilke edinmiştir.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin