Hakkımızda

Kalite Politikamız

Küçült Yazı Tipi Büyüt

T.C.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi

Eczacılık Fakültesi

Kalite Politikası

Bülent Ecevit Üniversitesi’nin 07.12.2016 tarihli ve 2016/26 sayılı Senato Kararı ile kabul edilen “Bülent Ecevit Üniversitesi Kalite Güvencesi Yönergesi” çerçevesine bağlı kalınarak hazırlanan Fakültemizin kalite politikası, kalite bilincinin öğrenci, öğretim elemanı ve idari personel seviyesinde benimsenmesini sağlayarak, eğitim, araştırma, sağlık ve farmasötik endüstride yeterli donanımda etik kurallara bağlı ve ilaç güvenliği bilincine sahip eczacılar yetiştirmektir.

Bu politika doğrultusunda;

Temel ilkelerimiz:

  • Araştırmaya odaklı etkili öğretim, öğrencilerin mezuniyetlerinde tam donanımlı olmaları için her türlü desteği sağlamak,
  • Evrensel gelişmeleri iç ve dış paydaşlarla birlikte izleyerek ortak çalışmalar planlamak,
  • İç paydaş, dış paydaş ve mezunlara fakülte aktiviteleri hakkında güncel bilgi sağlamak
  • Eğitim ve araştırma faaliyetlerinde gelişmenin sürekliliğini sağlamak
  • Düzenli aralıklarla fakülte aktivitelerini geliştirmek ve değerlendirmek
  • Ulusal ve uluslararası güncel gelişmeleri izleyerek bu gelişmelerin toplum sağlığının iyileştirilmesi için kullanılmasını sağlamak.
  •  İlaç ve sağlık alanında küresel yenilik ve gelişmeleri izleyerek klinik eczacılık ve akılcı ilaç kullanımı uygulamalarında yetkinliği arttırmak,
  • Seçilmiş terapötik alanlarda farmasötik uzmanlığın geliştirilmesini sağlayarak mezuniyet sonrası uzmanlık çalışmalarını desteklemektir.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin