Eğitim & Öğretim

Sınavlarda Uyulması Gerekli Kurallar

Küçült Yazı Tipi Büyüt
 1. Öğrenciler sınav salonu kapısından, öğrenci listesine göre ve kimlik kontrolü ile içeriye alınır. Yanında resimli kimliği olmayan öğrenci sınava alınmaz. Sınavın herhangi bir anında sınav görevlisi istemesi durumunda, kimlik belgesini göstermek zorundadır.
 2. Öğrenciler sınav süresince resimli kimliklerini gözetmenlerin göreceği şekilde masanın üzerinde tutarlar.
 3. Öğrenciler sınav salonunda kendi tercihlerine göre değil, gözetmenlerin belirleyeceği şekilde yerleşirler.
 4. Sınavdan sorumlu öğretim elemanı veya gözetmenin izni olmadan sınav salonlarına girilmez. Önceden giren öğrenciler varsa, salon boşaltılır.
 5. Sınav salonundaki sıraların altı ve üstü tamamen boş olmalıdır. Sınava giren öğrenciler sınav başlamadan önce, tüm ders notlarını ve kitaplarını dersin sorumlu öğretim elemanının belirttiği yere bırakmalıdır.
 6. Sınav başlamadan önce, sıranın üzeri ve/veya duvar üzerinde kopya olup olmadığı öğrenci tarafından kontrol edilmelidir. Eğer duvarda veya sırada sınavla ilgili kopya kapsamına girebilecek yazılar varsa bu durum sorumlu sınav gözetmenine bildirilmelidir. Aksi halde, duvarda ve/veya sırada herhangi bir yazı tespit edildiğinde, yazının fotoğrafı çekilerek durum rapor edilecek ve “kopya çekme girişimi” kapsamında değerlendirilecektir.
 7. Öğrenciler kendileri için önceden belirlenen ve ilan edilen salonlarda sınava girerler.
 8. Sınav esnasında herhangi bir araç gereçlerin (kalem, silgi, kalemtıraş, hesap makinesi vb.) ortak kullanımı yasaktır.
 9. Sınav salonuna cep telefonu, akıllı saat, kamera vb. iletişim araçları ile girmek yasaktır. Sınavda bunlardan herhangi birinin olduğunun fark edilmesi halinde, öğrenci sınav kurallarını ihlal etmiş olur. Tutanak tutularak sınavı iptal edilir. O sınavdan sıfır (0) almış sayılır. Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ilgili hükümlerince yasal işlem başlatılır.
 10. Sınava gelirken öğrencilerin bu araç gereçlerden birini yanında bulunduklarında sınavın öğretim elemanı veya gözetmeni tarafından gösterilecek yere bırakmaları zorunludur. Ancak bırakılan bu araç ve gereçler için hiçbir sorumluluk kabul edilmez.
 11. Sınavda cep telefonu ve benzeri elektronik iletişim araçları ile konuşan, mesajlaşan, ya da bu aracın herhangi bir fonksiyonunu kullanan öğrenci kopya çekmiş sayılır. Tutanak tutularak sınavı iptal edilir. O sınavdan sıfır (0) almış sayılır. Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ilgili hükümlerince yasal işlem başlatılır.
 12. Sınavlarda kopya çeken, kopya çekme girişiminde bulunan, kopyaya çekmeye yardım edenler ile sınav kâğıtlarının değerlendirilmesi sırasında kopya çektiği ya da yardım ettiği tespit edilen, başkasının yerine sınava giren ve başkasını yerine sınava sokan öğrenciler hakkında ilgili Yükseköğretim Kurumları Öğrenci disiplin yönetmeliği ilgili hükümlerince yasal işlem başlatılır ve o sınavdan sıfır (0) almış sayılır.
 13. Sınav başlamadan önce soru kitapçığı/kağıdının üzerine ad soyad ve öğrenci numarası yazılır. Cevap kağıdında ilgili yerler (ad-soyad, öğrenci numarası, sınav kodu ve soru kitapçığının tipi) doldurulur ve imzalanır. Soru kitapçığı/kağıdı üzerine adını soyadını ve numarasını yazmayan; cevap kağıdı üzerine adını soyadını, öğrenci numarasını, sınav kodunu, soru kitapçığı / kağıdının tipi bilgilerinden herhangi birini yazıp işaretlemeyen ve imzalamayan öğrencinin cevap kağıdı üzerinde işlem yapılmaz; sınavı geçersiz kabul edilir; öğrenci bu nedenle hak iddia edemez.
 14. Sınav başladıktan sonraki ilk 15 dakika içinde hiç kimsenin salonu terk etmesine izin verilmez.
 15. Sınavın ilk 15 dakikasından sonra gelen öğrenciler sınava alınmaz.
 16. Öğrencilerin sınav esnasında birbirleri ile konuşmaları, soru sormaları, işaretleşmeleri ve benzeri davranışlarda bulunmaları yasaktır ve bu tür davranışlar kopya çekme kapsamında değerlendirilir.
 17. Sınav sırasında her ne şekilde olursa olsun sınavın genel düzenini bozan öğrenciler sınav salonundan çıkarılır ve o sınavdan sıfır (0) not almış sayılır.
 18. Sınav kurallarına aykırı hareket eden öğrenciler uyarılmaksızın, durum tutanakla tespit edilir; gerekli işlemler başlatılır.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin