Akademik Personel
Prof. Dr. Mehmet AKYÜZ, Dekan V.
Ana Bilim Dalı : Analitik Kimya Anabilim Dalı
Çalışma Alanları : Ayırma Teknikleri , Çevre Kimyası , Kromatografi , Biyoanalitik Yöntemler , Spektroskopik Yöntemler , Mikro ve Yarımikro Analiz Yöntemleri
e - Posta : mehmet.akyuz@beun.edu.tr, makyuz2004@yahoo.co.uk
Telefon : +90 (372) 261 31 54
Dr. Öğr. Üyesi Yasin HAZER, Dekan Yardımcısı
Ana Bilim Dalı : Farmasötik Botanik Anabilim Dalı
Çalışma Alanları : Bitki Doku Kültürü, Bitki Sistematiği, Bryofitlerden elde edilen fenolik Bileşikler
e - Posta : yasin_hzrhotmail.com
Telefon : +90 (372) 261 34 08
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Ceylan HAMAMCIOĞLU
Ana Bilim Dalı : Biyokimya Anabilim Dalı
Çalışma Alanları : Diyabet, Oksidatif stres, Antioksidanlar, Protein kinazlar, Hücre iskeleti proteinleri
e - Posta : achamamcioglubeun.edu.tr, ceylan_hyahoo.com
Telefon : +90 (372) 261 34 07
Dr. Öğr. Üyesi Berrin GÜRLER AKYÜZ
Ana Bilim Dalı : Analitik Kimya Anabilim Dalı
Çalışma Alanları : Elekroanalitik Yöntemler, Sensörler, Kompozitler, Polimer modifiye elektrotlar, Elektrokimyasal analizler, Gıda ve çevre örneklerinde ilaç kalıntı analizleri, Voltametri, Donnan Diyaliz
e - Posta : bgurler@beun.edu.tr, berringurler80@yahoo.com
Telefon : +90 (372) 261 34 04
Dr. Öğr. Üyesi 
Ana Bilim Dalı : Anabilim Dalı
Çalışma Alanları :
e - Posta : @beun.edu.tr
Telefon : +90 (372) 261 34 15
Dr. Öğr. Üyesi Volkan KARACAOĞLAN
Ana Bilim Dalı : Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı
Çalışma Alanları : Farmasötik Toksikoloji, Advers İlaç Reaksiyonları, Zehirlenmeler, Farmakogenetik ve Adli Tıp
e - Posta : karacaoglan@beun.edu.tr
Telefon : +90 (372) 261 34 17
Dr. Öğr. Üyesi Gülay DİLEK
Ana Bilim Dalı : Eczacılık Temel Bilimleri Anabilim Dalı
Çalışma Alanları : İlaç moleküllerinin tasarımı, sentezi ve etkinliğinin incelenmesi, Organik moleküllerin sentezi ve yapılarının aydınlatılması, Antimetabolit sentezi ve etkinliğinin incelenmesi, Pürin analogları sentezi ve etkinliklerinin incelenmesi, Floresan moleküler algılayıcıların (chemosensor) sentezi, Sentetik enzimler ve enzimatik kataliz
e - Posta : gulay.dilek@beun.edu.tr
Telefon : +90 (372) 261 34 14
Dr. Öğr. Üyesi İzzet KOÇAK
Ana Bilim Dalı : Eczacılık Temel Bilimleri Anabilim Dalı
Çalışma Alanları : Biyosensör, DNA İlaç Etkileşimi
e - Posta : izzetkocak@beun.edu.tr
Telefon : +90 (372) 261 34 10
Dr. Öğr. Üyesi Şükran ÖZTÜRK
Ana Bilim Dalı : Farmasotik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Çalışma Alanları : Farmasötik Mikrobiyoloji, İmmünoloji, Çevre Değerlendirme ve Raporlama
e - Posta : sukranozturk79@gmail.com
Telefon : +90 (372) 261 34 14
Dr. Öğr. Üyesi Çınar SEVERCAN
Ana Bilim Dalı : Biyokimya Anabilim Dalı
Çalışma Alanları : Malathionun, Oksidan ve Antioksidan Sistem, İnflamatuar Belirteçler, Metabolik Biyomoleküller, Akupunktur Tedavisi
e - Posta : cinarsevercan@gmail.com
Telefon : +90 (372) 261 34 12
Dr. Öğr. Üyesi Mostafa NORIZADEHTAZEHKAND
Ana Bilim Dalı : Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dalı
Çalışma Alanları : Sitogenetik, Moleküler Teknikler, İn Vivo, İn Vitro
e - Posta : mostafa.norizadeh@beun.edu.tr
Telefon : +90 (372) 261 34 12
Dr. Öğr. Üyesi Hatice GÜL ANLAR
Ana Bilim Dalı : Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı
Çalışma Alanları :  
e - Posta :  haticegulanlar@gmail.com
Telefon : +90 (372) 261 31 54
Dr. Öğr. Üyesi Engin KAPLAN
Ana Bilim Dalı : Farmasotik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Çalışma Alanları :
e - Posta :
Telefon : +90 (372) 261
Öğr. Gör. Dr. Leyla KAYA
Ana Bilim Dalı : Farmasotik Toksikoloji Anabilim Dalı
Çalışma Alanları : Analytical ultracentrifugation (absorbance), Circular dichroism spectroscopy, Enzyme kinetics
e - Posta : leylakaya@beun.edu.tr
Telefon : +90 (372) 261
Araş. Gör. Dr. Elif ÇINAR 
Ana Bilim Dalı :  Farmakoloji Anabilim Dalı
Çalışma Alanları :  Stereotaksik enjeksiyon, Bilişsel davranış deneyleri, Motor davranış deneyleri, İmmünohistokimya, İmmünofloresan, İmmünoblotlama
e - Posta :  elif.cinar@beun.edu.tr
Telefon :  +90 (372) 261 31 54
Araş. Gör.  Ayça GÜNGÖR
Ana Bilim Dalı : Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı
Çalışma Alanları :
e - Posta : aycagungor@beun.edu.tr
Telefon : +90 (372) 261 31 54
Araş. Gör.  Burcu TİMUR
Ana Bilim Dalı : Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı
Çalışma Alanları :
e - Posta : burcutmr@gmail.com
Telefon : +90 (372) 261 34 12
Araş. Gör. Ayşe Nur HAZAR (ÖYP)
Ana Bilim Dalı :  Farmakoloji Anabilim Dalı
Çalışma Alanları :
e - Posta : @gmail.com
Telefon : +90 (372) 261 34 12
Araş. Gör.  Ekin KURTUL (ÖYP)
Ana Bilim Dalı : Farmakognozi Anabilim Dalı
Çalışma Alanları : Türkiye Endemik Bitkileri, Fitokimyasal Araştırmalar
e - Posta : ekin.kurtul@ankara.edu.tr
Telefon : 0372 261 31 54
Araş. Gör.  Aysun ÇELİK (ÖYP)
Ana Bilim Dalı : Farmasotik Biyoteknoloji Anabilim Dalı
Çalışma Alanları :
e - Posta : aysun_685@hotmail.com
Telefon : 0372 261 31 54
Araş. Gör.  Betül KAYA (ÖYP)
Ana Bilim Dalı : Farmasötik Kimya Anabilim Dalı
Çalışma Alanları : Antikanser Aktiviteleri, Sentez
e - Posta : betulkaya@anadolu.edu.tr
Telefon : 0372 261 31 54
Araş. Gör.  Birnur CÖMEZ (ÖYP)
Ana Bilim Dalı : Farmasotik Biyoteknoloji Anabilim Dalı
Çalışma Alanları : Meme Kanseri
e - Posta : birnur01@gmail.com
Telefon : 0372 261 31 54
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin