Dekanlık
Prof. Dr. Mehmet AKYÜZ, Dekan Vekili
Ana Bilim Dalı : Analitik Kimya Anabilim Dalı
Çalışma Alanları : Ayırma Teknikleri , Çevre Kimyası , Kromatografi , Biyoanalitik Yöntemler , Spektroskopik Yöntemler , Mikro ve Yarımikro Analiz Yöntemleri
e - Posta : mehmet.akyuz@beun.edu.tr, makyuz2004@yahoo.co.uk
Telefon : +90 (372) 261 31 54
Dr. Öğr. Üyesi Yasin HAZER, Dekan Yardımcısı
Ana Bilim Dalı : Farmasötik Botanik Anabilim Dalı
Çalışma Alanları : Bitki Doku Kültürü, Bitki Sistematiği, Bryofitlerden elde edilen fenolik Bileşikler
e - Posta : yasin_hzr@hotmail.com
Telefon : +90 (372) 261 31 54
Yrd. Doç. Dr. , Dekan Yardımcısı
Ana Bilim Dalı : Anabilim Dalı
Çalışma Alanları :
e - Posta :
Telefon :
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin