Bülent Ecevit Üniversitesi Eczacılık Fakültesi SGK Konferansı

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başmüfettişi Mustafa ERKAN 08.12.2017 tarihinde fakültemiz öğretim üyeleri ve öğrencilerine ‘Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Sağlık Uygulama Tebliği ve Sağlık Hizmet Sunucularından Hizmet Alım Sözleşmeleri ve Protokolleri’ ile ‘Kurum ile Sağlık Hizmet Sunucuları arasındaki hukuki ilişki ve sağlık personelinin hukuki sorumlulukları’ konularında bir konferans verdi.

Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Hale Sayan Özaçmak, SGK İl Müdürü Erkin Avcı, SGK eczacısı Mustafa Kaptan, Dekan Yardımcıları Yrd.Doç.Dr. A. Ceylan Hamamcıoğlu ve Yrd.Doç.Dr. Yasin Hazer ile Yrd.Doç.Dr. Çınar Severcan, Yrd.Doç.Dr. Mostafa Norizadehtazehkand, Yrd.Doç.Dr. Volkan Karacaoğlan, Yrd.Doç.Dr. İzzet Koçak ve Araştırma görevlileri Ecz. Ayça Güngör ve Ecz. Burcu Timur’un yanı sıra Eczacılık Fakültesi öğrencilerinin ilgiyle dinlediği konferansta öğrencilerin mezun olduktan sonra karşılaşabilecekleri olası sorunlar ve bu sorunların çözümünde kendilerine yol gösterici hukuki süreçler, sağlık hizmet sunumunun ve finansmanın yapısı ile işleyişi hakkında bilgiler verildi.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun kuruluşu, eczacıların ve Türk Eczacıları Birliği’nin kurumla ilişkileri, genel sağlık sigortasının kapsamı, reçete incelenme kuralları ve yapılan ödemeler hakkında bilgi verildi.

Haberler

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin